ADHD Test


ADHD Test
Het Focuz Behandelcentrum biedt u hierbij een online ADHD test, voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Aan de hand van de “waardering” van een aantal criteria, ontstaat meer inzicht of uw kind mogelijk ADHD heeft.

De ADHD test is gebaseerd op een aantal “waarschijnlijkheidscriteria” voor een diagnose ADHD (gegrond op een z.g. gedragsbeoordelingslijst, aan de hand waarvan kan worden bepaald of de patiënt gedragssymptomen van ADHD vertoont), maar is geen diagnose op zichzelf. Daarvoor is o.a. een leeftijd/situatie gecorrigeerde test noodzakelijk. Het verdient aanbeveling bij een zeer hoge score met de huisarts te overleggen om nader onderzoek te laten doen.

U kunt deze test veilig en privé uitvoeren. Er wordt géén informatie naar het Focuz Behandelcentrum verzonden en wij nemen uw gegevens niet op in een database, noch worden op enige andere wijze of vorm uw input en score vastgelegd.

Nooit:
Zelden:
Soms:
Regelmatig:
Vaak:
Zeer vaak:
niet of nauwelijks (geen punten)
af en toe (incidenteel)
maandelijks
meerdere malen per maand
wekelijks
dagelijks
Uw kind is vaak onrustig, beweegt met handen en voeten, frunnikt aan kleding of haar, zit te wiebelen.
Uw kind heeft moeite met blijven zitten in de klas, tijdens b.v. bioscoopbezoek, tijdens het eten.
Uw kind is snel afgeleid, kan prikkels moeilijk negeren.
Uw kind heeft bij spelletjes, sport en andere groepsactiviteiten, moeite met het op de beurt te wachten.
Uw kind floept het antwoord er al uit nog voordat de vraag is afgemaakt.
Uw kind heeft moeite aanwijzingen of opdrachten van anderen te volgen.
Uw kind heeft moeite met taken en (spel-)activiteiten die een wat langduriger aandacht vragen.
Uw kind maakt taken niet af, gaat tijdens het spelen van de ene bezigheid op de andere over.
Uw kind dringt zich op, verstoort regelmatig bezigheden van anderen.
Uw kind reageert pas na twee keer aanspreken, lijkt niet te luisteren naar wat er gezegd wordt.
Uw kind verliest dingen (sleutels, pennen, speelgoed, kleding-stukken), raakt dingen kwijt die nodig zijn voor (school-)taken.
Uw kind neemt risico’s bij fysiek gevaarlijke activiteiten, vertoont onvoldoende inschatting van risico’s.
Uw kind heeft problemen met het organiseren van taken en activiteiten waarvoor planning nodig is.
Uw kind vermijdt bezigheden die langdurige (geestelijke) inspanning kosten. Heeft moeite taken af te maken, zoals huiswerk, taken op school etc.
Uw kind is voortdurend actief, of koortsachtig, alsof het voortgedreven wordt.
Uw kind praat regelmatig aan één stuk door, of stelt overdreven veel vragen.
Uw kind kan niet rustig spelen, is druk tijdens alleen spelen, verlegt activiteiten.
Uw kind is vergeetachtig betreffende instructies, voert opdrachten verkeerd of slechts ten dele uit.


Ontwerp: criteria en waardering © D. Birnie,
ADHD Behandelcentrum,
Overname van deze test is niet toegestaan.

Uw test-score: