Medewerkers Kopiëren

Shirley van Zelm

Shirley van Zelm

Psycholoog SKJ | Locatie Pijnacker, Capelle a/d Ijssel

Shirley heeft een grote affiniteit met psychodiagnostiek. Zij is sinds 2018 werkzaam bij Focuz en voert hier verschillende soorten psychologisch onderzoek uit, waaronder onderzoeken gericht op intelligentie, aandacht en concentratie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiernaast geeft zij psycho-educatie aan kinderen, jongeren en hun ouders, met als doel dat zij zichzelf en elkaar (beter) leren te begrijpen.

Dilber Demirbas

Dilber Demirbas

Orthopedagoog NVO SKJ | Locatie Woerden

Dilber werkt bij Focuz als Orthopedagoog. Haar werkzaamheden bestaan uit het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van behandelingen aan kinderen en jongeren met AD(H)D, autisme en sociaal-emotionele problemen. Daarnaast werkt ze veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Amy Tromp - de Man

Amy Tromp - de Man

Psycholoog SKJ | Locatiemanager Pijnacker

Amy diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ik geef psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ik werk veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie.

Ine-Marie van der Schaar

Ine-Marie van der Schaar

Orthopedagoog SKJ | Locatie Woerden

Ine-Marie heeft na het afronden van haar studie orthopedagogiek voornamelijk gewerkt met kinderen en jongeren met autisme en comorbide problematiek zoals ad(h)d, stemmingsstoornissen en angststoornissen. Op praktische wijze en in nauwe samenwerking met het systeem werkt zij aan de doelen die voor de jeugdige en het netwerk belangrijk zijn. Ine-Marie werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie. Ine-Marie doet zowel diagnostiek als behandeling/ouderbegeleiding.

Julia Lobato

Julia Lobato

Orthopedagoog NVO SKJ | Locatie Capelle a/d Ijssel

Julia is bij Focuz werkzaam als orthopedagoog. Ze verricht psychodiagnostisch onderzoek, behandelt kinderen/jongeren en geeft ouderbegeleiding. Julia werkt veel met jeugdigen met leermoeilijkheden, gedragsproblemen en sociaal-emotionele klachten. Ze vindt het belangrijk om tijdens de behandeling het gehele systeem te betrekken en een informele sfeer te creëren voor het kind. Julia werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Kyra Renet

Kyra Renet

Psycholoog NIP SKJ VGCT i.o. | Locatiemanager Capelle a/d Ijssel

Kyra werkt bij Focuz als kinder- en jeugdpsycholoog. Ze geeft behandeling in de vorm van cognitieve gedragstherapie, psychoeducatie en lichaamsgerichte (spel)therapie. Ze heeft ervaring met angstproblemen, stemmingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, trauma en hechtingsproblematiek.

Maria Speksnijder

Maria Speksnijder

Orthopedagoog i.o tot GZ-psycholoog NVO SKJ FGZPT | Locatiemanager Woerden

Maria heeft na het afronden van haar studie orthopedagogiek voornamelijk gewerkt met kinderen en jeugdigen met autisme en/of adhd en comorbide problematiek. Met een oplossingsgerichte aanpak, praktische insteek en nauwe samenwerking met het systeem wordt gewerkt aan de doelen die voor de jeugdige en het netwerk belangrijk zijn.

Astrid van Helden

Astrid van Helden

Orthopedagoog NVO NIP SKJ | Locatie Woerden

Astrid werkt als orthopedagoog bij Focuz. Haar werkzaamheden bestaan uit het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van behandelingen aan kinderen, jongeren en hun omgeving. In het werk creëert ze graag een veilige, warme omgeving voor het kind waar hij/zij zichzelf kan zijn.

Kevin Kanu

Kevin Kanu

Jongerencoach

Kevin is KNVB trainer en oud Feyenoorder. Naast voetbal zet hij zich bij Focuz in als jongerencoach i.o. Hij ondersteunt de kinderen en jongeren die bij Focuz in behandeling zijn, oefent de aangeleerde vaardigheden in de praktijk waarbij hij natuurlijk bewegen als uitgangspunt heeft.

Kirsten Bosch-Klein

Kirsten Bosch-Klein

Orthopedagoog NVO SKJ | Locatie Woerden

Kirsten is bij Focuz werkzaam als orthopedagoog. Ze doet psychodiagnostisch onderzoek en geeft behandelingen/ouderbegeleiding. Kirsten werkt in de behandelingen veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en cognitieve gedragstherapie (CGT). Ze vindt het belangrijk om het gehele systeem te betrekken en samen te zoeken naar handvatten die het functioneren in het dagelijks leven van kind/jongere en ouders kunnen verlichten.

Willeke Brittijn

Willeke Brittijn

Psycholoog SKJ | Locatie Pijnacker

Willeke studeerde in 2012 af voor haar master Child & Adolescent Psychology in Leiden. Zij startte haar eigen onderneming waarin zij kinderen begeleidde met leerproblemen, voornamelijk leerlingen met dyslexie. In 2017 kwam zij te werken in de GZ. Willeke voert diagnostiek uit en heeft ervaring met het behandelen van kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar. Op het moment ligt haar affiniteit bij traumabehandeling, waar zij EMDR voor inzet.

Laura Merkx

Laura Merkx

Psycholoog SKJ | Locatie Capelle a/d Ijssel

Laura werkt bij Focuz als kinder- en jeugdpsycholoog. Ze verricht psychodiagnostisch onderzoek, behandelt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, geeft ouderbegeleiding en psychoeducatie. Ze heeft affiniteit met stemmingsproblemen, angstproblemen en sociaal-emotionele problemen. Laura werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie (CGT).

Anne van den Bosch

Anne van den Bosch

Psycholoog SKJ | Locatie Woerden
Anouk Hoogeveen

Anouk Hoogeveen

Psycholoog SKJ | Locatie Pijnacker & Cappelle a/d Ijssel
Reshma Gajadhar

Reshma Gajadhar

Orthopedagoog Generalist | BIG: 29926900731 | Locatie Pijnacker
Lonneke Mulder

Lonneke Mulder

GZ-Psycholoog | BIG: 19062646225 | Locatie Woerden
Nienke van Hees

Nienke van Hees

GZ-Psycholoog | Zorgmanager | BIG: 09920452625 | Locatie Woerden, Capelle a/d Ijssel, Pijnacker

Nienke werkt bij Focuz als GZ-psycholoog, regiebehandelaar en zorgmanager. Zij heeft vooral ervaring in het werken met jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud en heeft affiniteit met zowel internaliserende als meer externaliserende problematiek. Ze maakt binnen de behandelingen vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. In de behandeling hecht ze veel waarde aan de therapeutische relatie en aan het zoeken naar het aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt en ouders. Naast het geven van behandeling aan cliënten, geeft Nienke werkbegeleiding aan medebehandelaren en denkt zij mee in algemeen behandelbeleid.

Fred Vrooman

Fred Vrooman

Psychotherapeut/Klinisch psycholoog | Systeemtherapeut NVRG | Supervior Kind & Jeugd NIP | BIG: 89051063316/69051063325

Fred heeft veel ervaring in het geven van gedragstherapie aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Tevens past hij gezinsbehandeling toe wanneer dit geïndiceerd is.

Sander Starreveld

Sander Starreveld

Kinderarts | BIG: 49024062301 | Locatie Capelle a/d Ijssel

Sander Starreveld is in het VU Medisch Centrum, (nu onderdeel van het Amsterdam MC) opgeleid tot algemeen kinderarts met het aandachtsgebied kindercardiologie. Hij heeft inmiddels, mede in een middelgroot ziekenhuis, ruim 20 jaar ervaring in de begeleiding van kinderen met o.a. ADHD.

Gracita Ramnath

Gracita Ramnath

Kinderarts | BIG: 19048539801 | Locatie Capelle a/d Ijssel, Woerden

Gracita heeft ruime expertise om ADHD, Autisme en de meest gangbare co-morbiditeit (bijkomende leer- en gedragsproblemen) te kunnen diagnosticeren en behandelen. Zij is naast haar werk als algemeen kinderarts in een middelgroot ziekenhuis zich meer gaan toeleggen op de behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen als ADHD of autisme.

Madelon de Vries

Madelon de Vries

Kinder- en Jeugdpsychiater | BIG: 19039817401 | Locatie Woerden, Capelle a/d Ijssel
Jeroen van der Ven

Jeroen van der Ven

Directeur

Jeroen heeft ervaring in het leiden van ondernemingen en zorgt bij Focuz dan ook voor de bedrijfsmatige aspecten.

Annette Koot

Annette Koot

Medewerker zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Annette zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Karin Rolvink

Karin Rolvink

Contractbeheerder

De gemeentes zijn de opdrachtgevers als het gaat om jeugdzorg. Karin onderhoud contacten met de inkooporganisaties van de gemeenten. Zij verzorgt de contracten, de afspraken met de gemeente. Het maken van nieuwe afspraken, controle of de opdrachten en tarieven haalbaar zijn. Controleert en communiceert alle onvermijdelijke wijzigingen. En alles wat daarmee samenhangt.

Joyce Rietveld

Joyce Rietveld

Financieel medewerker

Joyce is verantwoordelijk voor de financiële administratie van Focuz. Tevens ondersteunt zij één dag per week het secretariaat en zal uw vragen rondom behandelingen en afspraken zo goed mogelijk beantwoorden.

Elza Hazenbroek

Elza Hazenbroek

HR | Frontoffice manager

Elza bewaakt de voortgang en processen op het secretariaat en doet alle personele zaken binnen Focuz.

Monique Schulze

Monique Schulze

Medewerker secretariaat

Monique kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden.

Jantine Icke

Jantine Icke

Medewerker secretariaat

Jantine kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden.

Iris van Es

Iris van Es

Medewerker secretariaat

Iris kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden.

Contact opnemen