November, 2020

Focuz blijft ook tijdens de Coronacrisis zorg bieden. Behandelafspraken kunnen worden omgezet in beeldbel afspraken via Embloom, maar we proberen ook de afspraken op kantoor zoveel mogelijk door te laten gaan. Kinderpsychiatrische onderzoeken gaan door op locatie en ook de diagnostiek gaat zoveel mogelijk door binnen de vestiging. Hierbij houden we ons natuurlijk aan de RIVM richtlijnen. Voor kinderen maken we de afstand visueel middels lijnen op de grond en tafel. Voor de diagnostische onderzoeken werken we veel met iPads, dit helpt kinderen om de juiste afstand te bewaren.

Aanmelden kan gewoon!
Samen met ouders bekijken we wat de beste mogelijkheden zijn om passende zorg te kunnen bieden; een intake op locatie of via beeldbellen.

Zie hier onze nieuwsbrief.


Kind en jeugd

Soms zijn de problemen die je hebt, zo groot, dat je er regelmatig last van hebt. De problemen kunnen er dan voor zorgen dat je niet meer zo goed “normaal” dagelijks kunt functioneren. Wij hebben het dan over “vastlopen” en een functioneringsprobleem.

Er zijn verschillende gebieden waar je op kunt vastlopen; thuis, op school of elders.

Je kunt als ouder bijvoorbeeld vragen hebben over de ontwikkeling van je kind of over de opvoeding. Of je hebt als kind/jongere last van concentratieproblemen, druk gedrag, angst of somberheid. Het kan dan nodig zijn om (tijdelijk) hulp in te schakelen.

Na een intake of kennismaking bij Focuz gaan we samen aan de slag. Op school, met oefeningen thuis of op locatie van Focuz. Dit doen we altijd in overleg met ouders, kind en leerkracht. Samen stellen we behandeldoelen op waaraan we werken, waarbij we regelmatig samen evalueren en kijken of we op de goede weg zitten. Zo nodig stellen we doelen en verwachtingen bij. Het algemene doel is vaak dat het functioneren verbetert op de verschillende leefgebieden en je zelf, samen met je ouders en leerkracht, weer verder kan.

Privacystatement