Wachttijden
We hebben op dit moment korte wachtlijsten bij de kinderartsen.


Kind en jeugd

Soms zijn de problemen die je hebt, zo groot, dat je er regelmatig last van hebt. De problemen kunnen er dan voor zorgen dat je niet meer zo goed “normaal” dagelijks kunt functioneren. Wij hebben het dan over “vastlopen” en een functioneringsprobleem.

Er zijn verschillende gebieden waar je op kunt vastlopen; thuis, op school of elders.

Je kunt als ouder bijvoorbeeld vragen hebben over de ontwikkeling van je kind of over de opvoeding. Of je hebt als kind/jongere last van concentratieproblemen, druk gedrag, angst of somberheid. Het kan dan nodig zijn om (tijdelijk) hulp in te schakelen.

Na een intake of kennismaking bij Focuz gaan we samen aan de slag. Op school, met oefeningen thuis of op locatie van Focuz. Dit doen we altijd in overleg met ouders, kind en leerkracht. Samen stellen we behandeldoelen op waaraan we werken, waarbij we regelmatig samen evalueren en kijken of we op de goede weg zitten. Zo nodig stellen we doelen en verwachtingen bij. Het algemene doel is vaak dat het functioneren verbetert op de verschillende leefgebieden en je zelf, samen met je ouders en leerkracht, weer verder kan.

Voor die kinderen die hulp nodig hebben en voor wie die hulp via de gemeente niet snel voorhanden is kan het zijn dat Focuz Behandelcentrum wél plek heeft. Focuz heeft een (beperkt) aantal particuliere plekken beschikbaar voor mensen die in hun huidige gemeente nog lang niet aan de beurt zijn.

Klik hier voor meer informatie

Privacystatement