Zelfbetalers

Als Focuz geen contract heeft met een gemeente, of als een gemeente dit jaar geen geld meer heeft om Focuz nog nieuwe cliënten aan te laten nemen, dan biedt Focuz alsnog de mogelijkheid om uw kind in zorg te nemen. U kunt dan zelf de kosten van het traject betalen. Wij brengen de kosten direct bij u in rekening.

18+
Indien uw kind al in behandeling is bij Focuz en hij/zij bereikt de leeftijd van 18, dan stopt de vergoeding vanuit de gemeente en zal uw kind een andere organisatie moeten zoeken. Mocht hij/zij toch graag de behandeling bij ons voortzetten, dan kan dat ook. Maar dan als zelfbetaler.

Vergoeding
Omdat goede zorg niet goedkoop is, is het belangrijk om vooraf enigszins een beeld te scheppen van de mogelijke kosten. Een traject bestaat meestal uit drie fases. Bij start van ieder traject krijgt u een factuur met het verzoek die per ommegaande te betalen.

Intake
We vragen u een aantal relevante vragenlijsten in te vullen die wij beoordelen. Ook bestuderen wij aanwezige eerdere verslaglegging en de ingevulde aanmeldformulieren. Er volgt een kennismakingsgesprek waarna een verslag volgt waarin staat waar wij aan denken dat nodig is aan eventuele aanvullende diagnostiek/beeldvorming of directe inzet van behandeling.

Trajectkosten: € 300

Diagnostiekfase
Om een passend behandeladvies te kunnen geven, is het vaak van belang om een psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren. In deze fase volgt onderzoek om te bekijken waar klachten vandaan komen en welke hulp het beste aansluit. Deze fase wordt afgesloten met een adviesgesprek waarbij u een terugkoppeling ontvangt van de onderzoek conclusies, definitieve beeldvorming en een behandeladvies.

Trajectkosten

Enkelvoudige diagnostiek € 1.080
Meervoudige diagnostiek € 1.620

Behandeling
Naar aanleiding van het behandeladvies voortkomend uit intake of diagnostiek kan gestart worden met de behandeling. Uit het behandeladvies zal de intensiteit blijken.

Enkelvoudige behandeling (5 sessies) € 675
Meer complexe behandeling (8 sessies) € 1.080
Complexe behandeling (15 sessies) € 2.025

Medicatieconsult
Mocht er medicatie geadviseerd worden, dan kost een consult € 135 per uur

Wachtlijst
Wij realiseren ons dat uw overweging om zelf te betalen vermoedelijk te maken heeft met het feit dat uw kind te lang moet wachten bij de organisaties die de gemeente dan wel de zorgverzekeraar gecontracteerd heeft. Daarom hoeven zelfbetalers bij ons nooit langer dan 6 weken te wachten om met het zorgtraject te starten. Mocht Focuz wel een contract hebben met uw gemeente, dan kan het zijn dat er in het nieuwe jaar weer geld is en de gemeente vanaf dan wel gaat betalen. U kunt hier via onze balie informatie over inwinnen.