Onze visie op samenwerken

Binnen Focuz geloven we dat je ‘samen sterk’ staat. Daarom zoeken we actief de samenwerking met anderen op. Vanuit ‘warme’ contacten, blijven de lijnen kort en worden ouders en kinderen sneller geholpen. 

Zo werken we onder ander samen met fysiotherapeuten, GGD’s, gemeenten, wijkteams, scholen, samenwerkingsverbanden van scholen, thuiszittersteams en  jeugdhulpverlening.