Medewerkers

Mirella Lindström

Mirella Lindström

Kinder- en jeugdpsycholoog

Mirella is een kinder- en jeugdpsycholoog. Bij Focuz geeft ze behandeling in de vorm van (cognitieve) gedragstherapie en psycho educatie. Daarnaast doet ze ook diagnostiek. Ze heeft ervaring in werken met kinderen en jongeren met ADHD, Autisme en stemmingsstoornissen. Naast Focuz werkt ze als een docent psychologie aan de universiteit en als individueel begeleider.

Heske Vleming

Heske Vleming

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Heske heeft veel ervaring met kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zowel in de begeleiding, de diagnostiek en met alle betrokkenen rondom het kind. Zij heeft onder andere ervaring vanuit de oplossingsgerichte therapie, de cognitieve gedragstherapie en op het snijvlak van onderwijs en zorg vanuit opleidingen en werk. Het belangrijkste vindt zij om samen te zoeken naar wat er nodig is en werkt voor het kind en zijn omgeving binnen een vertrouwde en veilige situatie. Het doel daarvan is dat het kind en zijn omgeving zich zowel nu als in de toekomst sterker voelt om zelfstandig(er) probleemsituaties aan te pakken.

Shirley van Zelm

Shirley van Zelm

Kinder- en jeugdpsycholoog

Shirley heeft een sterke affiniteit voor diagnostisch onderzoek. Zij heeft Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft stage gelopen binnen de residentiële jeugdzorg.

Dilber Demirbas

Dilber Demirbas

Orthopedagoog

Dilber haar werkzaamheden bestaan uit het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van bepaalde trainingen

Amy Tromp de Man

Amy Tromp de Man

Kinder- en jeugdpsycholoog

Amy diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ik geef psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ik werk veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie.

Ine-Marie van der Schaar

Ine-Marie van der Schaar

Kinderpsycholoog

Ine-Marie heeft na het afronden van haar studie orthopedagogiek voornamelijk gewerkt met kinderen en jongeren met autisme en comorbide problematiek zoals ad(h)d, stemmingsstoornissen en angststoornissen. Op praktische wijze en in nauwe samenwerking met het systeem werkt zij aan de doelen die voor de jeugdige en het netwerk belangrijk zijn. Ine-Marie werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie. Ine-Marie doet zowel diagnostiek als behandeling/ouderbegeleiding.

Julia Lobato

Julia Lobato

Orthopedagoog

Julia is bij Focuz werkzaam als orthopedagoog. Zij werkt veel met kinderen en jongeren met AD(H)D en/of ASS, leermoeilijkheden, gedragsproblemen en sociaal-emotionele klachten. Julia verricht psychodiagnostisch onderzoek, behandelt kinderen en jongeren en geeft ouderbegeleiding. Julia werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kyra Renet

Kyra Renet

Kinder- en jeugdpsycholoog

Kyra werkt bij Focuz als kinder- en jeugdpsycholoog. Ze geeft behandeling in de vorm van cognitieve gedragstherapie, psychoeducatie en lichaamsgerichte (spel)therapie. Ze heeft ervaring met angstproblemen, stemmingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, trauma en hechtingsproblematiek.

Maria Speksnijder

Maria Speksnijder

Kinderpsycholoog

Maria heeft na het afronden van haar studie orthopedagogiek voornamelijk gewerkt met kinderen en jeugdigen met autisme en/of adhd en comorbide problematiek. Met een oplossingsgerichte aanpak, praktische insteek en nauwe samenwerking met het systeem wordt gewerkt aan de doelen die voor de jeugdige en het netwerk belangrijk zijn.

Safora El Boughari

Safora El Boughari

Kinder- en jeugdpsycholoog

Safora heeft ervaring met het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en jongeren in zowel het primair als (speciaal) voortgezet onderwijs. Haar passie ligt bij de kinder- en jeugdproblematiek en ze zet zich graag in om te puzzelen aan complexe vraagstukken. Binnen Focuz werkt Safora met kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarbij ze zowel zorgvuldige diagnostiek verricht als doelgericht behandelingen uitvoert.

Kevin Kanu

Kevin Kanu

Jongerencoach

Kevin is KNVB trainer en oud Feyenoorder. Naast voetbal zet hij zich bij Focuz in als jongerencoach i.o. Hij ondersteunt de kinderen en jongeren die bij Focuz in behandeling zijn, oefent de aangeleerde vaardigheden in de praktijk waarbij hij natuurlijk bewegen als uitgangspunt heeft.

Gracita Ramnath

Gracita Ramnath

Kinderarts | BIG: 19048539801

Gracita heeft ruime expertise om ADHD, Autisme en de meest gangbare co-morbiditeit (bijkomende leer- en gedragsproblemen) te kunnen diagnosticeren en behandelen. Zij is naast haar werk als algemeen kinderarts in een middelgroot ziekenhuis zich meer gaan toeleggen op de behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen als ADHD of autisme.

Regina van Ommen

Regina van Ommen

Kinderarts | BIG: 39044876201

Regina is algemeen kinderarts met als aandachtsgebied kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en Autisme. Ze heeft 17 jaar in het Lange Land ziekenhuis Zoetermeer gewerkt. Daarnaast heeft ze sinds 2012 een eigen praktijk in Oegstgeest (www.dekinderdokters.nl en www.kinderADHDcentrum.nl). 
Vanaf januari 2017 werkt Regina als kinderarts met veel plezier bij Focuz. Momenteel de dinsdagen in Woerden. Ze is getrouwd en heeft 3 bijna volwassen kinderen.

Fred Vrooman

Fred Vrooman

Psychotherapeut en orthopedagoog

Fred heeft veel ervaring in het geven van gedragstherapie aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Tevens past hij gezinsbehandeling toe wanneer dit geïndiceerd is.

Maaike Westra-Smit

Maaike Westra-Smit

GZ psycholoog/kinderpsycholoog

Maaike heeft ruime ervaring in het stellen van de diagnose en het geven van educatie,gedragstherapie en oudertraining bij kinderen met ADHD, autisme en verwante stoornissen. Daarnaast heeft Maaike Westra-Smit veel ervaring met complexe ontwikkelingsproblematiek op meerdere domeinen.

Jeroen van der Ven

Jeroen van der Ven

Directeur

Jeroen heeft ervaring in het leiden van ondernemingen en zorgt bij Focuz dan ook voor de bedrijfsmatige aspecten.

Cobi van Klaveren

Cobi van Klaveren

Manager zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Zij zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Annette Koot

Annette Koot

Medewerker zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Annette zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Joyce Rietveld

Joyce Rietveld

Financieel medewerker

Joyce is verantwoordelijk voor de financiële administratie van Focuz. Tevens ondersteunt zij één dag per week het secretariaat en zal uw vragen rondom behandelingen en afspraken zo goed mogelijk beantwoorden.

Elza Hazenbroek

Elza Hazenbroek

Manager secretariaat en P&O medewerker

Elza bewaakt de voortgang en processen op het secretariaat en doet alle personele zaken binnen Focuz.

Bianca Slagboom

Bianca Slagboom

Medewerker secretariaat

Bianca kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Linda Lemmens

Linda Lemmens

Medewerker secretariaat

Linda kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Sandra van Veen

Sandra van Veen

Medewerker secretariaat

Sandra kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Contact opnemen