Medewerkers

Shirley van Zelm

Shirley van Zelm

Kinderpsycholoog

Shirley heeft een sterke affiniteit voor diagnostisch onderzoek. Zij heeft Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft stage gelopen binnen de residentiële jeugdzorg.

Dilber Demirbas

Dilber Demirbas

Orthopedagoog

Dilber werkt bij Focuz als Orthopedagoog. Haar werkzaamheden bestaan uit het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van behandelingen aan kinderen en jongeren met AD(H)D, autisme en sociaal-emotionele problemen. Daarnaast werkt ze veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Amy Tromp de Man

Amy Tromp de Man

Kinderpsycholoog

Amy diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ik geef psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie en ouderbegeleiding. Ik werk veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie.

Ine-Marie van der Schaar

Ine-Marie van der Schaar

Kinderpsycholoog

Ine-Marie heeft na het afronden van haar studie orthopedagogiek voornamelijk gewerkt met kinderen en jongeren met autisme en comorbide problematiek zoals ad(h)d, stemmingsstoornissen en angststoornissen. Op praktische wijze en in nauwe samenwerking met het systeem werkt zij aan de doelen die voor de jeugdige en het netwerk belangrijk zijn. Ine-Marie werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een derdelijns cognitieve gedragstherapie. Ine-Marie doet zowel diagnostiek als behandeling/ouderbegeleiding.

Julia Lobato

Julia Lobato

Orthopedagoog

Julia is bij Focuz werkzaam als orthopedagoog. Zij werkt veel met kinderen en jongeren met AD(H)D en/of ASS, leermoeilijkheden, gedragsproblemen en sociaal-emotionele klachten. Julia verricht psychodiagnostisch onderzoek, behandelt kinderen en jongeren en geeft ouderbegeleiding. Julia werkt veel met Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kyra Renet

Kyra Renet

Kinderpsycholoog

Kyra werkt bij Focuz als kinder- en jeugdpsycholoog. Ze geeft behandeling in de vorm van cognitieve gedragstherapie, psychoeducatie en lichaamsgerichte (spel)therapie. Ze heeft ervaring met angstproblemen, stemmingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, trauma en hechtingsproblematiek.

Maria Speksnijder

Maria Speksnijder

Kinderpsycholoog

Maria heeft na het afronden van haar studie orthopedagogiek voornamelijk gewerkt met kinderen en jeugdigen met autisme en/of adhd en comorbide problematiek. Met een oplossingsgerichte aanpak, praktische insteek en nauwe samenwerking met het systeem wordt gewerkt aan de doelen die voor de jeugdige en het netwerk belangrijk zijn.

Marloes Rijnsaardt

Marloes Rijnsaardt

Kinderpsycholoog

Marloes is bij Focuz werkzaam als kinderpsycholoog. Marloes werkt met kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die vastlopen in het dagelijks leven en probeert dit samen met de kinderen en het systeem op te lossen. Marloes verricht diagnostisch onderzoek en geeft behandeling aan kinderen en jongeren in de vorm van cognitieve gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Safora El Boughari

Safora El Boughari

Kinderpsycholoog

Safora heeft ervaring met het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en jongeren in zowel het primair als (speciaal) voortgezet onderwijs. Haar passie ligt bij de kinder- en jeugdproblematiek en ze zet zich graag in om te puzzelen aan complexe vraagstukken. Binnen Focuz werkt Safora met kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarbij ze zowel zorgvuldige diagnostiek verricht als doelgericht behandelingen uitvoert.

Nisrine Ziyati

Nisrine Ziyati

Orthopedagoog

Nisrine is werkzaam bij Focuz als orthopedagoog. Haar werkzaamheden bestaan zowel uit diagnostiek van verschillende soorten problematiek als uit behandeling geven aan kinderen en jongeren in de vorm van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ze vindt het belangrijk om samen met het kind/jongere en zijn/haar systeem te kijken naar de best passende aanpak van de problematiek.

Kevin Kanu

Kevin Kanu

Jongerencoach

Kevin is KNVB trainer en oud Feyenoorder. Naast voetbal zet hij zich bij Focuz in als jongerencoach i.o. Hij ondersteunt de kinderen en jongeren die bij Focuz in behandeling zijn, oefent de aangeleerde vaardigheden in de praktijk waarbij hij natuurlijk bewegen als uitgangspunt heeft.

Maaike Westra-Smit

Maaike Westra-Smit

GZ psycholoog/kinderpsycholoog

Maaike heeft ruime ervaring in het stellen van de diagnose en het geven van educatie,gedragstherapie en oudertraining bij kinderen met ADHD, autisme en verwante stoornissen. Daarnaast heeft Maaike Westra-Smit veel ervaring met complexe ontwikkelingsproblematiek op meerdere domeinen.

Fred Vrooman

Fred Vrooman

Psychotherapeut en orthopedagoog

Fred heeft veel ervaring in het geven van gedragstherapie aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Tevens past hij gezinsbehandeling toe wanneer dit geïndiceerd is.

Gracita Ramnath

Gracita Ramnath

Kinderarts | BIG: 19048539801

Gracita heeft ruime expertise om ADHD, Autisme en de meest gangbare co-morbiditeit (bijkomende leer- en gedragsproblemen) te kunnen diagnosticeren en behandelen. Zij is naast haar werk als algemeen kinderarts in een middelgroot ziekenhuis zich meer gaan toeleggen op de behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen als ADHD of autisme.

Regina van Ommen

Regina van Ommen

Kinderarts | BIG: 39044876201

Regina is algemeen kinderarts met als aandachtsgebied kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en Autisme. Ze heeft 17 jaar in het Lange Land ziekenhuis Zoetermeer gewerkt. Daarnaast heeft ze sinds 2012 een eigen praktijk in Oegstgeest (www.dekinderdokters.nl en www.kinderADHDcentrum.nl). 
Vanaf januari 2017 werkt Regina als kinderarts met veel plezier bij Focuz. Momenteel de dinsdagen in Woerden. Ze is getrouwd en heeft 3 bijna volwassen kinderen.

Jeroen van der Ven

Jeroen van der Ven

Directeur

Jeroen heeft ervaring in het leiden van ondernemingen en zorgt bij Focuz dan ook voor de bedrijfsmatige aspecten.

Cobi van Klaveren

Cobi van Klaveren

Manager zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Zij zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Annette Koot

Annette Koot

Medewerker zorgadministratie

Verzorgt 'achter de schermen' de gehele zorgadministratie. Annette zorgt voor de toestemming door de gemeenten, de financiering van de ingezette zorg. En alles wat daarmee samenhangt.

Joyce Rietveld

Joyce Rietveld

Financieel medewerker

Joyce is verantwoordelijk voor de financiële administratie van Focuz. Tevens ondersteunt zij één dag per week het secretariaat en zal uw vragen rondom behandelingen en afspraken zo goed mogelijk beantwoorden.

Elza Hazenbroek

Elza Hazenbroek

Manager secretariaat en P&O medewerker

Elza bewaakt de voortgang en processen op het secretariaat en doet alle personele zaken binnen Focuz.

Linda Lemmens

Linda Lemmens

Medewerker secretariaat

Linda kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Sandra van Veen

Sandra van Veen

Medewerker secretariaat

Sandra kan al uw vragen rondom aanmeldingen, afspraken en behandelingen beantwoorden

Contact opnemen