Missie / visie

Bij Focuz behandelcentrum staat het kind centraal. Met een kleinschalig team van psychologen, orthopedagogen, kinderartsen en een psychiater, onderzoeken wij wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. We werken op een integrale en systeemgerichte manier, waarbij er breed wordt gekeken en op een doelgerichte manier wordt gewerkt. Wij luisteren goed naar de hulpvraag van ouders en kind en werken in nauw overleg samen om een behandeling op maat te bieden.

Het gehele traject vanaf de diagnostiek tot en met de behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam gewaarborgd, met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Er wordt alleen doorverwezen in geval van zeer gecompliceerde problematiek en wanneer ambulante hulp bijvoorbeeld niet toereikend blijkt te zijn.

De basishouding voor de gegeven therapie binnen Focuz is de ACT, ofwel Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie, waarbij we ouders en kind leren om met de psychische klachten of belemmeringen om te gaan. Daarnaast leren we een kind om op een andere manier naar zijn/haar gedachten te kijken en open te staan voor veranderingen.

Verder naar Medewerkers