Samenwerkingen

Bij Focuz geloven we erg in samenwerken. Een kind hoeft het nooit alleen te doen, de hele omgeving kan zijn of haar steentje bijdragen. Bijvoorbeeld met de school maar wellicht ook de sportclub etc.

Ook op professioneel gebied hebben we veel kindafhankelijke samenwerkingen, met eerdere behandelaren of professionals met een ander specialisme. We hebben een structurele samenwerking met Youke. Youke levert in Utrecht West ondersteuning in de thuissituatie, in samenwerking met Youke bieden wij integrale jeugdhulp. Daarnaast hebben we samenwerkingen met diverse ziekenhuizen, kinderartsen en kinderpsychiaters. En natuurlijk komen ook de samenwerkingen met de jeugdteams vanuit de gemeentes steeds meer tot volwassenheid. Ten slotte werken we veel samen met samenwerkingsverbanden van scholen zoals Passenderwijs en Fritz Redl.

Wij staan open voor samenwerking en realiseren ons dat de uitdaging er iedere keer weer in licht, een goede communicatie met elkaar tot stand te brengen en te houden.

Verder naar Locaties